Within Scandinavian Stone and Naturstenskompaniet International, we are committed to adhering to our guidelines, principles, and applicable laws. We aim to promptly identify and respond to signals of potential misconduct within the organization.

Our hope is that it always feels natural to speak directly with us if one observes things that should not be happening. However, even if someone wishes to remain anonymous, it should be possible to report issues. Therefore, we provide a whistleblowing channel in collaboration with Lantero.

The channel is primarily intended to address serious legal violations or other misconduct where there is a public interest in the information being disclosed. All reports will be processed, but if they are deemed outside the scope of the system’s purpose, they will not be handled according to the system’s procedures.
To make it convenient for our employees, the following information will be in swedish.

Visselblåsning

Inom Scandinavian Stone och Naturstenskompaniet International är vi angelägna om att leva efter våra riktlinjer, principer och gällande lagar. Vi vill göra det möjligt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden inom organisationen.

Vår förhoppning är att det alltid ska kännas naturligt att prata med oss direkt om man ser saker som inte borde förekomma, men även om man vill vara anonym så ska det vara möjligt att påtala problem. Därför erbjuder vi en visselblåsarkanal tillsammans med Lantero.

Kanalen är främst avsedd att fånga upp allvarliga lagbrott eller andra missförhållanden där det finns ett allmänintresse av att informationen kommer fram. Alla anmälningar kommer att behandlas, men om de bedöms ligga utanför systemets syfte kommer de inte att handläggas enligt systemets rutiner.

För att göra en anmälan går man in på en extern webbplats och fyller i ett formulär med relevant information. Ärenden utreds av en särskilt utsedd förtroendegrupp, vid behov med stöd av extern expertis. Återrapportering sker till ledningsgruppen inom Naturstenskompaniet med förslag på åtgärd eller vidare hantering.

Läs gärna mer i våra riktlinjer för visselblåsarsystemet. (länk till riktlinjer)

OBS! För att garantera din anonymitet, rekommenderar vi dig att:

  • Använda en dator utanför Naturstenskompaniets nätverk när du rapporterar, då webbtrafik från arbetsplatsen kan vara spårbar
  • Kopiera och klistra in länken nedan i din webbläsare
  • Om du har en QR-läsare i mobilen kan du också skanna QR-koden nedan och komma direkt till rapporteringssidan. Se då till att mobilen inte är uppkopplad mot arbetsplatsens wifi

Rapporteringssidan finns på: lantero.report/naturstenskompaniet

Alternativ rapportering via ”externa kanaler” och behöriga myndigheter

Enligt den visselblåsarlagstiftning som började gälla december 2021, ska det finnas möjlighet att vid sidan av organisationers interna kanaler, kunna rapportera via så kallade ”externa kanaler”. Olika myndigheter ansvarar för olika ansvarsområden och ska tillgängliggöra egna rapporteringskanaler för detta ändamål.

Ansvarig för tillsyn på området är Arbetsmiljöverket, som informerar om vilka myndigheter som ansvarar för vilket område.

Mer information finns här.